skip to Main Content
Adwokat Igor Retecki

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, jednak podstawowy zasięg jej działania obejmuje województwo mazowieckie, łódzkie oraz ościenne, w szczególności zaś miasta: Łódź, Warszawa, Wrocław, Częstochowa, Pabianice, Wieluń, Sieradz, Pajęczno, Wieruszów, Łask, Bełchatów, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski, Opole.

KANCELARIA

Adwokat Igor Retecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

W ramach prowadzonej przez siebie praktyki adwokackiej pozostaje członkiem zespołu kancelarii Kwiecień, Masłowski, Płachecki, Pajor. Adwokaci. Spółka partnerska z siedzibą w Łodzi, w której specjalizuje się w prawie karnym (w szczególności w prawie karnym gospodarczym), dochodzeniu odszkodowań oraz w stałej obsłudze przedsiębiorców – głównie reprezentując klientów w procesach sądowych.

Kancelaria adwokata Igora Reteckiego świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego zarówno Klientom indywidualnym jak i podmiotom gospodarczym na płaszczyźnie sądowej i pozasądowej. Celem kancelarii jest dostosowanie modelu współpracy do indywidualnych potrzeb Klienta, który ma zapewnić mu maksymalne wsparcie i dostarczyć kompleksowe – często interdyscyplinarne – rozwiązanie jego problemu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju, jednak podstawowy zasięg jej działania obejmuje województwo łódzkie oraz ościenne, w szczególności zaś miasta: Łódź, Pabianice, Wieluń, Sieradz, Pajęczno, Wieruszów, Łask, Bełchatów, Zduńska Wola, Piotrków Trybunalski.

Ścisła współpraca z kancelarią Kwiecień, Masłowski, Płachecki, Pajor. Adwokaci Spółka partnerska, a także z kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi na terenie całego województwa łódzkiego pozwala na szybkie i efektywne rozwiązanie problemu prawnego Klienta na każdym etapie sprawy.

ZAKRES USŁUG

Podstawowa działalność kancelarii obejmuje reprezentację klienta przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej, udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, umów, opinii prawnych oraz stałą obsługę przedsiębiorców.

 • sprawy z zakresu typowych przestępstw kryminalnych (tj. z użyciem przemocy, przeciwko mieniu, wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu po alkoholu), jak i przestępstwa gospodarcze (white collar crimes), a także sprawy karno-skarbowe, dyscyplinarne oraz postępowania o charakterze międzynarodowym (np. procedura Europejskiego Nakazu Aresztowania, list żelazny);
 • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego;
 • reprezentacja podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego;
 • stałe doradztwo w zakresie zapobiegania lub minimalizacji ryzyka związanego ze wszczęciem postępowania karnego;
 • sporządzanie kasacji od prawomocnych wyroków do Sądu Najwyższego;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania.
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień (m.in. wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej);
 • sprawy spadkowe (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku);
 • sprawy o zapłatę;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • sprawy dotyczące nieruchomości;
 • sprawy z zakresu prawa pracy;
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.
 • odroczenie wykonania kary;
 • udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności;
 • udzielenie dozoru elektronicznego;
 • udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego;
 • rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty.
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców;
 • windykacja roszczeń z działalności gospodarczej;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • przekształcenia przedsiębiorców i optymalizacja działalności gospodarczej.
 • rozwód i separacja;
 • podział majątku;
 • alimenty;
 • władza rodzicielska;
 • kontakty z dzieckiem.
 • wnioski, odwołania i skargi w sprawach administracyjnych;
 • reprezentacja klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.

B + R

Kancelaria w ramach działań inwestycyjnych dokonała zakupu nowoczesnych narzędzi programistycznych, które pozwoliły mu na zastosowanie w pracy kancelarii prototypu systemu zarządzania informacją tzw. Systemu Bezpieczeństwa. Tak ukształtowane środowisko świadczenia usług przez kancelarię ma dalekosiężnie na celu osiągnięcie innowacyjnych cech działania na rynku prawniczym takich jak:

 • najwyższy poziom niezawodności i bezpieczeństwa,
 • niezaprzeczalna autoryzacja stron danej usługi,
 • odporność na zagrożenia cyberprzestępczości poprzez inteligentne znakowanie generowanych dokumentów.

System Bezpieczeństwa gwarantuje poufność dokumentów, dzięki automatyzacji czynności tworzenia i kontroli dziennika zdarzeń, prowadzących do uzyskania skutecznego, kompleksowego i ciągłego monitorowania bezpieczeństwa.

Odpowiednio tworzone metadane, słowniki pojęć, relacje oraz wykorzystujące je wydajne algorytmy są podstawą inteligentnego, samouczącego się systemu monitorowania poufności, zapewniającego praktyczne możliwości skutecznego:

 • proaktywnego wykrywania zagrożeń,
 • wsparcia analizy śledczej,
 • wsparcia usuwania skutków incydentów bezpieczeństwa.

Kancelaria, wskutek zaimplementowania w swej działalności innowacyjnych rozwiązań technicznych, świadczy usługi doradcze, audyty oraz compliance podmiotom zainteresowanym wdrażaniem w swoim przedsiębiorstwie rozwiązań o wysokim standardzie ochrony informacji gospodarczej.

Kancelaria skupia się na dalszym rozwoju posiadanego Systemu Bezpieczeństwa o nowatorski algorytmy automatycznego znakowania dokumentów oraz inne funkcjonalności zwiększające poziom bezpieczeństwa danych podczas świadczenia usług prawnych.

KONTAKT

email: kontakt@kancelariaretecki.pl

tel: +48 793 301 909

Siedziba kancelarii: ul. Tkacka 15a, 90-156 Łódź

Filia kancelarii: ul. Kilińskiego 11, 98-300 Wieluń